CSR

          สนับสนุนให้ พนักงานมีใจอาสา ทำความดี เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นหนึ่งใน พันธกิจ ของบริษัท
          บริษัทในแต่ละปีจึงมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานมากมาย
Powered by MakeWebEasy.com